Valmennuspalvelumme

Liiketoiminnan sopimukset voivat osoittautua odottamattomien ongelmien ja riskien lähteiksi – tai tehokkaiksi ongelmien torjunnan ja riskien hallinnan välineiksi. Kumpaa sopimus kulloinkin on, riippuu sopimuksesta. Odottamattomia riskikeskittymiä ja sopimusongelmia on paljastunut valveutuneissakin yrityksissä. Jos sopimuksia ei ole luettu tai sisäistetty aikaisemmin, vastuuselvittelyn tai oikeudenkäynnin uhatessa ne viimeistään luetaan. Silloin ollaan kuitenkin auttamattomasti myöhässä.

Oikeudellista osaamista kannattaa hyödyntää etukäteen

Palvelujemme johtoajatuksena on, että oikeudellista osaamista kannattaa hyödyntää etukäteen, jotta siihen ei tarvitse turvautua jälkikäteen. Parhaat tulokset saavutetaan yhteistyössä, yhdistämällä tekninen, taloudellinen ja oikeudellinen osaaminen – mitä aikaisemmin, sen parempi. Hyvä suunnittelu selventää tavoitteet ja edistää niiden saavuttamista. Se myös vähentää sopimusongelmien ja -rikkomusten syitä ja minimoi niiden haitallisia vaikutuksia. Harkiten valmistellut sopimukset jakavat tehtävät, kustannukset ja vastuut tietoisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ne myös ohjaavat osapuolia oikeanlaiseen toimintaan sekä auttavat välttämään kohtalokkaat riskit.

Sopimukset ovat osa yhä useamman työtä

Sopimukset ovat tulleet osaksi yhä useamman ihmisen työtä. Liiketoiminnan sopimusten tuloksista vastaa viime kädessä liiketoimintajohto, eivät asiantuntijat. Sopimusosaamista tarvitsevat johdon ja asiantuntijoiden lisäksi kaikki tarjouspyyntöjä, tarjouksia, tilauksia ja sopimuksia hoitavat, neuvottelevat ja toteuttavat.

Käytännönläheisissä workshopeissa syntyy oivalluksia ja todellista osaamista

Olemme workshop-tilaisuuksissamme valmentaneet kymmenien koti- ja ulkomaisten organisaatioiden johtoa, asiantuntijoita sekä myynti-, vienti-, suunnittelu-, projekti- ja hankintahenkilöstöä. Käytännönläheinen, vuorovaikutteinen valmennuksemme perustuu osanottajien osaamiseen ja oivalluksiin. Emme luennoi, vaan käsittelemme asioita keskustellen, osanottajien työhön liittyvien todellisuuspohjaisten tapahtumakuvausten yhteydessä. Samalla rakennamme yhteistä kieltä ja vahvistamme sopimusosaamista tuleviin neuvottelu- ja sopimustilanteisiin.

Yrityskohtaisiin tarpeisiin räätälöityjä valmennuksia

Pääosa työstämme on yrityskohtaista, mutta osallistumme myös avoimien kurssien ja workshop-tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen kotimaassa ja ulkomailla.

Esimerkkejä avoimista tilaisuuksista Suomessa

Vaasan yliopisto
Tomorrow’s Legal Landscape: Proactive Law, Sustainability, and the Power of AI
11.12.
2023    Vaasa
Marika Salo-Lahti & Helena Haapio: Reshaping Tomorrow: Proactive Law, Sustainability, and AI

Tampereen yliopisto
Valtakunnalliset oikeustieteen päivät 2023
24.–25.8.2023   Tampere & Online
Hilja Autto, Anna Hurmerinta-Haanpää & Helena Haapio, 24.8.2023: Ennakoiva oikeusajattelu kestävän kehityksen edistäjänä
Marika Salo-Lahti & Helena Haapio, 25.8.2023: Legal Design and AI in promoting sustainability through better information and contracts
Hilja Autto, Helena Haapio, Jouko Nuottila & Anna Hurmerinta-Haanpää, 25.8.2023: Re-thinking and re-designing contracts with AI

Lapin yliopiston Law, Technology and Design Thinking -tutkimusryhmä
Proactive Law and Legal Sustainability
29.11.2022    Rovaniemi
Helena Haapio: Proactive Contract Design for Sustainability

Vaasan yliopisto
Proactive Law, Legal Design and AI: Strategies and Tools for Better Business and Better Society
25.11.2022   Vaasa
Marika Salo-Lahti, Mikko Ranta & Helena Haapio: GPT-3 and other AI Tools to Generate Actionable Information for Humans and Machines

Tampereen yliopiston Sarjis-tutkimusryhmä
Accessibility and Access to Justice with Comics
24.11.2022   Tampere
Gerlinde Berger-Walliser & Helena Haapio: Proactive Legal Thinking & Responsible and Sustainable Contracting (Ennakoiva oikeusajattelu sekä vastuullinen ja kestävä sopiminen)

Projektiammattilaiset ry:n Sopimusten hallinta -teemaryhmä, Yritysvastuuoikeuden yhdistys ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry
Responsible contracting and communication in business relationships / Vastuullinen sopiminen ja viestintä liikesuhteissa.
From legal jargon to practical action

21.11.2022   Helsinki
Marika Salo-Lahti & Helena Haapio: Proactive Legal Design and AI for Responsible Contracting and Communication

Projektiammattilaiset ry
Projektipäivät 2022

25.–26.10.2022   Helsinki
Seminaari “Kestävä ja vastuullinen sopiminen projekteissa” 26.10.2022:
Ilkka Ojansivu & Helena Haapio, Projektin toimitusketjun sopimukset ja liikesuhteen normit vastuullisuuden ajureina: sovi näin – älä sovi näin!

Projektiammattilaiset ry:n Sopimusten hallinnan teemaryhmä (SIG-9/WorldCC Finland)
Toimivat sopimukset
18.11.2021   Espoo & Online

Lapin yliopisto
Valtakunnalliset XIX Oikeustieteen päivät 2021: Kestävä ja vastuullinen oikeus
25.–27.8.2021   Rovaniemi & Online
Helena Haapio, 26.8.2021: Ignorantia iuris no more? Merging AI and Design to Give Power Back to Those Who Do Not Speak Legalese
Helena Haapio, Anna Hurmerinta-Haanpää & Jouko Nuottila, 26.8.2021: Access for All through AI and Design

Fondia Academy
Poikkeustilanteisiin varautuminen sopimusten avulla
11.2.2021   Online
Helena Haapio: Ymmärretäänkö ehdot varmasti tarkoitetulla tavalla – ja mitä asialle voi tehdä?

Vaasan yliopisto
XXXX Kansainvälinen VAKKI-symposiumi – Työelämän viestintä III
6.–7.2.2020   Vaasa
Helena Haapio, 6.2.2020: From Contracts to User Guides: Controlling Complexity Just Got Simpler

Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
B2B-markkinointi
4.2.2020   Turku
Helena Haapio: Seuraavan sukupolven sopimukset

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Oikeustieteen päivät 2019: Digitalization and the Law
28.–29.8.2019   Espoo
Helena Haapio, 28.8.2019: Proactive Legal Design in Action: Design Patterns for Next Generation Contracts and Policies

Vaasan yliopisto, Talousoikeuden maisteriohjelma, Oikeusmuotoilu/Legal Design -kurssi
Seuraavan sukupolven sopimukset: muotoilun mahdollisuudet
4.4.2019   Vaasa

Keskuskauppakamari
Legal design ja IT2018-sopimusehdot
3.4.2019   Helsinki
Helena Haapio & Stefania Passera: Legal Design & Contract Design: mitä ja miksi? Why design and not just drafting?

Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
B2B-markkinointi
4.2.2019   Turku
Helena Haapio: Seuraavan sukupolven sopimukset

Lapin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
Seuraavan sukupolven sopimukset: oikeus- ja sopimusmuotoilun mahdollisuudet
(Julkinen opetusnäyte liittyen ennakoivan oikeuden ja sopimusmuotoilun dosentin tehtävään)
16.1.2019   Rovaniemi

Laurea-ammattikorkeakoulu, Oikeudellisen erityisosaamisen ja oikeusmuotoilun YAMK-koulutus
Seuraavan sukupolven sopimukset: Oikeusmuotoilun mahdollisuudet
11.1.2019   Espoo

Lapin yliopisto
Oil Production Networks in the Russian Arctic -hankkeen päätösseminaari
3.–4.12.2018   Rovaniemi
Helena Haapio 3.12.2018: From Contract Visualization to Legal Design

Cloudia
Käyttäjäpäivät
29.11.2018   Helsinki
Helena Haapio: Hankinta-asiakirjojen muodonmuutos: Miltä näyttävät seuraavan sukupolven sopimukset?

Naisjuristit ry:n syyskokous
28.11.2018   Helsinki
Helena Haapio: Kaikki mitä naisjuristin tulee tietää Legal Designista

Projektiyhdistyksen SIG-9/IACCM Finland
Sopimustenhallinnan digitalisaatio
20.11.2018   Helsinki
Ilmoittautuminen

Legal Tech Lab, Helsingin yliopisto
Hack the Law! 2018
12.–14.10.2018   Helsinki
Helena Haapio 12.10.2018: From Smart to Wise: Integrating Legal Tech with Legal Design

Aalto University School of Business
Homecoming Day
31.8.2018   Helsinki
Helena Haapio panelistina osiossa “Smart contracting – the new environment of business”

Alma Talent / Lakimiesliiton Koulutus
Legal Design ja tietosuoja
29.5.2018   Helsinki
Helena Haapio & Stefania Passera: Legal Design sopimus- ja tietosuojaviestinnässä – CASE Juro

Keskuskauppakamari, Ohjelmistoyrittäjät ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
Uudet IT2018-sopimusehdot ja GDPR
27.2.2018   Helsinki
Helena Haapio: IT2018-sopimusehtojen käytettävyys – Legal design -hanke

Projektiyhdistyksen SIG-9/IACCM FinlandHelsinki Legal Hackers
Successful Contracts: Merging Legal Design, Proactive Law, and Technology
13.2.2018   Helsinki
Helena Haapio: New contract genres: from smart to wise, from text to visuals

Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
B2B-markkinointi
5.2.2018   Turku
Helena Haapio: Seuraavan sukupolven sopimukset

Alma Talent / Lakimiesliiton Koulutus
Legal Design ja tietosuoja
3.10.2017   Helsinki
Helena Haapio: Seuraavan sukupolven sopimukset – tavoitteena käyttäjälähtöisyys

Tulevaisuuden teknologioiden laitos, Turun yliopisto
Digitization for Developing Higher Education: an International Workshop 
30.3.2017   Turku
Helena Haapio: New Contract Design: From Lawyer-Readable to Human and Machine-Readable

Properta Asianajotoimisto Oy
Aineettoman ja kiinteän omaisuuden juridiikkaa 

22.3.2017   Helsinki
Helena Haapio: Sopimuskulttuurit murroksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Avoin tiede ja tutkimus -hanke
Nordic Open Science and Research Forum 2016
21.–23.11.2016 Helsinki
Helena Haapio & Stefania Passera 23.11.2016: FAIR Design Jam

Dottir Asianajotoimisto, Hellon & Suomi100
Legal Design Summit
16.11.2016 Helsinki
Helena Haapio: Contract Design

Projektiyhdistyksen SIG-9/IACCM Finland
Perinteisestä sopimisesta funktionaaliseen sopimiseen
2.11.2016 Helsinki
Helena Haapio: Sopimusten monimutkaisuus: miten siihen on tultu ja miten siitä päästään?

Talentum Pro / Lakimiesliiton koulutus
Sopimustenhallinta-brunssi
5.10.2016 Helsinki
Helena Haapio: Seuraavan sukupolven sopimukset: tavoitteena toimivuus, käytettävyys ja hallittavuus

Projektiyhdistyksen SIG-9/IACCM Finland
Contract Simplification
15.6.2016 Espoo
Helena Haapio: From conventional to useful, usable contracts

Projektiyhdistyksen SIG-9/IACCM Finland ja Fennia
Towards Agile, Simpler Contracts and Successful Relationships
14.9.2015 Helsinki
Helena Haapio ja Stefania Passera: Transforming Contracts – from complex legal rules to usable business tools

Projektiyhdistyksen SIG-9/IACCM Finland ja PKV-12
Selkeämmät sopimukset – helpommat hankinnat
14.11.2012 Espoo
Helena Haapio: Sopimusten onnistuminen: mitä se on ja mistä se lähtee?

If Vahinkovakuutusyhtiö (aiemmin Teollisuusvakuutus)
Sopimusriskien hallinnan workshop I & II
9.–11.10.2012 Espoo
19.–21.10.2010 Espoo
30.5.–1.6.2006 Helsinki
1.–3.6.2005 Helsinki
11.–13.5.2004 Helsinki
6.–8.5.2003 Helsinki
16.–18.10.2002 Helsinki
14.–16.5.2002 Helsinki
9.–11.10.2001 Helsinki
15.–17.5.2001 Helsinki
26.–28.10.1999 Lahti
4.–6.5.1999 Turku

Inspecta Academy
Kone- ja laitekaupan vastuuriskit
5.6.2012 Vantaa
Helena Haapio: Toimitusketjun vastuu- ja sopimusriskit hallintaan!

Inspecta Academy
Sopimus- ja takuuketju hallintaan!
8.–9.5.2012 Helsinki
12.–13.10.2011 Helsinki

Projektiyhdistyksen SIG-9/IACCM Finland ja Zurich Insurance Finland
Ketterä, hallittu sopiminen
27.4.2010 Helsinki

Tieke ry ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
Verkoilla, bisnes mielessä
15.2.2007 Helsinki
Helena Haapio: Sopimukset – eivät yksin juristien asia!

If Vahinkovakuutusyhtiö (aiemmin Teollisuusvakuutus)
Contractual Risk Management Workshop
15.–16.3.2006 Helsinki
6.–8.6.2000 Maarianhamina

Projektiyhdistyksen SIG-9/IACCM Finland ja Nextrom Oy
Sopimusosaamisella tulosta!
30.5.2005 Vantaa
Helena Haapio: Sopimusosaaminen: 80% johtamis- ja insinööritaitoa & 20% juridiikkaa?

Projektiyhdistyksen SIG-9/IACCM Finland ja KONE
Reducing Project Risks through Contract Management
31.3.2005 Helsinki

Esimerkkejä avoimista tilaisuuksistamme on myös englanninkielisillä sivuillamme, katso Events.