Esittely ja yhteystiedot

Helena Haapio

Helena Haapio

Helena Haapio

Varatuomari, Master of Quality (MQ)
Kauppatieteiden tohtori (KTT)
Sopimusinnovaattori

Lexpert Oy, Ritarikatu 7 A 2, 00170 Helsinki
puh. (09) 135 5800 / 050 560 6181
helena.haapio @ lexpert.com

Helena Haapio toimii Lexpert Oy:n sopimusinnovaattorina ja -valmentajana. Hän auttaa yrityksiä kehittämään taitojaan ja toimintatapojaan tavoitteena hyviin suorituksiin kannustavat sopimukset, joiden avulla minimoidaan ongelmat, riskit ja riidat.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Helena työskenteli teollisuuslakimiehenä Wärtsilä-konsernissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa. Hän on toteuttanut ennakoivaan sopimiseen ja sopimusriskien hallintaan liittyviä workshop-tilaisuuksia kotimaassa ja ulkomailla ja saanut Fintran Vuoden vientikouluttaja-tunnustuspalkinnon. Hän toimii myös välimiehenä sopimusriidoissa, joita ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluteitse.

Kaupallis-juridisen kaukoviisauden ja liike-elämän sopimustaitojen edistäminen on Helenalle ammatin lisäksi kutsumus. Hän on tehnyt pitkään pioneerityötä alan monitieteisen tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi ja kirjoittanut alalta useita julkaisuja, viimeksi kirjan Next Generation Contracts: A Paradigm Shift (Lexpert 2013). Hän on julkaissut kirjat A Short Guide to Contract Risk ja Proactive Law for Managers: A Hidden Source of Competitive Advantage yhdessä prof. George J. Siedelin kanssa (Gower 2013 ja 2011), oppaan Ennakoiva suunnittelu ja sopiminen koneiden vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamisessa (Lexpert 2011) yhdessä tekn. lis. Matti Sundquistin kanssa ja kirjan Industrial Services and Service Contracts – A Proactive Approach (Teknologiateollisuus 2009) yhdessä DI, KTT Katri Rekolan kanssa. Hän on tekijänä ja toimittajana myös kirjoissa Yritysten sopimus- ja vastuuketjut – Sopimusten hallinta käytännössä ja Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa (molemmat Tietosanoma 2005; 2., uudistettu laitos 2013 ja 2014) sekä Sovitaan näin – päätä omat pelisääntösi (Lexpert 2008).

Helena koordinoi Projektiyhdistyksen Sopimusten hallinnan ryhmän / IACCM Finlandin toimintaa ja on aktiivisesti mukana alan verkostoissa, kuten Nordic School of Proactive Law  ja ProActive ThinkTank. Hän toimi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asiantuntijana laadittaessa lausuntoa aiheesta Ennakoiva oikeus (The proactive law approach), joka on julkaistu 23 kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä 2009 C 175.