Lyhyesti suomeksi

Sopimukset liiketoiminnan edistäjinä

Palvelujemme tarkoituksena on parantaa liiketoiminnan edellytyksiä ja tuloksia. Näemme sopimukset ja juridiikan menestyvän liiketoiminnan mahdollistajina. Sopimukset ovat keskeisiä riskienhallinnan työkaluja, mutta niillä on käyttöä laajemminkin liiketoiminnan tukena.

Valmennuspalvelumme

Sopimusten valjastaminen liiketoiminnan tueksi edellyttää osaamista. Sopimusosaamista eivät tarvitse yksin juristit, vaan kaikki tarjouspyyntöjä, tarjouksia, tilauksia ja sopimuksia hoitavat, neuvottelevat ja toteuttavat sekä niiden tuloksista vastaavat. Palvelumme tähtäävätkin koko organisaation sopimusosaamisen ja sopimusten hallinnan kehittämiseen.

Suunnittelemme ja toteutamme workshop-tilaisuuksia ja muita valmennuspalveluita vahvistamaan myynti-, hankinta- ja projektihenkilöstön sopimusosaamista. Lue lisää valmennuspalveluistamme.

Suunnittelu- ja muotoilupalvelumme: kohti seuraavan sukupolven sopimuksia

Jos sopimukset ovat liian monimutkaisia, ne eivät palvele liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Hankalasti hahmottuvat tekstit vievät aikaa kaikilta niitä käsitteleviltä. Ne myös johtavat helposti väärinkäsityksiin ja ikäviin yllätyksiin. Sopimuksia voidaan selkeyttää ja niiden käytettävyyttä voidaan parantaa informaatiomuotoilun avulla, esimerkiksi käyttämällä visualisointia.

Olemme tehneet pitkään pioneerityötä uudenlaisen sopimussuunnittelun ja -muotoilun saralla. Keinovalikoimaamme kuuluvat sopimusten yksinkertaistaminen ja visualisointi, joita olemme kehittäneet yhdessä informaatiomuotoilun edelläkävijöiden, kuten Simplification Centren ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Lue lisää sopimusten visualisoinnista englanninkielisiltä sivuiltamme.

Ennakoivaa oikeutta ja sopimusriskien hallintaa

Palvelujemme kulmakivenä on sopimusriskien hallinnan yhdistäminen laadun ja projektien johtamiseen sekä ennakoivaan lähestymistapaan. Emme aja asioita oikeudessa, vaan autamme asiakkaitamme torjumaan ongelmat ja turhat riidat osaavan henkilöstön avulla. Johtoajatuksemme on, että oikeudellista osaamista kannattaa hyödyntää etukäteen, jotta siihen ei tarvitse turvautua jälkikäteen. Yhdistämällä etukäteinen oikeudellinen osaaminen uudenlaisiin sopimuksiin turvataan tulokset ja minimoidaan kustannukset ja riskit. Näin sopimuskumppanit saavuttavat yhteistyönsä tavoitteet ja torjuvat turhat ongelmat ja riidat.

Kun organisaation osaaminen on varmistettu, yhteiset suuntaviivat ja menettelytavat on sovittu sekä tarvittavat tarkistuslistat ja työkalut hiottu, työmme tulokset jäävät yritykseen ja edistävät sen menestystä.

Lue lisää ennakoivan oikeuden ja sopimusriskien hallinnan julkaisuistamme. Englanninkielisiltä Resources-sivuiltamme löydät artikkeleita ja konferenssijulkaisuja. Helena Haapion julkaisuja on saatavilla myös SSRN-tietokannassa, tiivistelmiä lisäksi Academia ja ResearchGate-tietokannassa.

Esittely ja yhteystiedot

Lue lisää tiimistämme.